2004-03-17

BRF KATTRUMPAN 7                                   

Andelsvärden

I stadgar nämnda avgiftsandelar per lägenhet

Lägenhet

nummer

Kapitalandel

%

Driftandel

%

1

21,70

20,9

2

14,30

14,0

3

14,00

14,0

4

9,80

9,9

5

18,00

17,4

6

11,00

11,0

7

11,20

12.8

Summa

100,00

100,0

 

 

 

Hans-Henrik Hamacher    2006-11-06

Kassör Brf Kattrumpan 7