Ansvarsområden beslutade om på höststämma 2014-10-19

 

1. Ordförande 

Sammankallande

Allmännt ansvarig, bla se till att övriga ansvarsområden enligt nedan sköts

Hålla alla myndighetskontakter, bla registreringsbevis, styrelsebevis

Skriva verksamhetsberättelser tillsammans med kassör

Granska anbud vid reparationer tillsammans med kassör

Periodiskt fastighetsunderhåll,

Granska och godkänna ny lånebild.

 

2. Kassör

Bokförings och Deklarationsansvarig

Ansvara för årspärm, dvs samlade dokument som härrör sig till verksamhetsåret

Verifikationsansvarig

Betala föreningens räkningar

Se till att alla årsavgifter inkommer

Granska anbud vid reparationer tillsammans med ordförande

Göra Budget och föreslå nya årsavgifter

Ansvara för att föreningens lånesituation är optimal

Hålla föreningens web-sida uppdaterad.

   

3. Protokollansvarig

Ansvara för husets officiella papper arkiveras på ett sökbart sätt, dvs årsoberoende handlingar , lägenhetsregister mm.

Uppgörande av mötesprotokoll samt distribution av dessa

Hålla ordning på anslagstavlor

Göra städlista för port och trappstaädning

Göra adresslista vid semestrar och dylikt

 

4. Vaktmästare

Se till att belysning fungerar i husets gemensamma utrymmen

Huvudansvarig för all VVS samt värmepanna med tillbehör

Övervaka regelbundet tryck, pump och temperaturreglering

Stänga av och sätta på värme vår och höst. Ansvarig för skottning av tak.

 

 

5. Inköp och Offertansvarig delat med ansvarsområde 6

Ansvarig för gemensamma inköp tillex städutrustning glödlampor med mera. Ta in offerter när husmöte eller styrelse beslutar om detta. Tillkalla fackman vid reparationer.

 

 

6. Inköp och Offertansvarig delat med ansvarsområde 5

Ansvarig för gemensamma inköp tillex städutrustning glödlampor med mera. Ta in offerter när husmöte eller styrelse beslutar om detta. Tillkalla fackman vid reparationer.

 

 

7. Trädgård

Skötsel av gräsmatta, blommor och växter

Se till att päronträdet hålls efter

Räfsa upp löv på hösten

Bortforsla trädgårdsavfall

Inköp av nya blommor och växter

Underhåll av trädgårdsredskap

 

 

Allmännt för boende i gårdshuset

Ansvarar gemensamt för skottning samt att sanda på gård.

 

 

Allmännt

Städning av Port och uppgångar sker efter uppgjort schema som sitter i porten.

Under vintertid ansvarar alla i huset att det blir skottat och vid behov sandat på trappan till gatan.

Portansvarig i december införskaffar och klär julgran (som bekostas av föreningen)

Varje lägenhetsinnehavare byter själv lampa på sitt våningsplan

Om du har sopor som ej går ned i sopsäckar, är du själv ansvarig att de kommer bort.

Ställ aldrig upp portar en längre tid, tänk på värme samt inbrottsrisk

Lås alltid dörrar efter dig och se till att det är släckt samt om du använt lokalen att det är städat.

Se till att förrådskällarens gångar inte belamras

Ta ut och in trädgårdsmöbler

Olja in trädgårdsmöbler