Minnesanteckningar från styrelsemöte, Brf Kattrumpan 7, den 13 januari 2011

 

.  Stuprännor: Vi har fått en offert gällande värmeslingor i stuprören på gårdssidan av huset.

   Magnus kommer att diskutera offerten med firman eftersom kostnaden låg långt över den

   som gällde  för installationen på gatusidan.   Vi avvaktar alltså med beslut i den frågan.

 

.   Snöskottning av taket har skett.

 

.   Ombyggnad av gårdshuset: För att komma vidare i diskussionen ang ev ombyggnad

    behövs en ritning. Fredrik lovar ordna det.

 

.   Brevinkast : Se skrivelse från posten sept 2009 som finns på vår utmärkta, alltid upp-

    daterade hemsida  www.kattrumpan.se. Vi är fyra familjer som ännu inte bytt ut våra

    brevinkast. Lår oss göra det- snarast. Risk finns att vi  framledes inte får någon post!

    Brevinkast finns att köpa på Byggfabriken, Högbergsgatan 29, www.byggfabriken.se

 

.   Inbrottsförsök i källare och gillestuga. Lgh 1/Georg tar kontakt med Låsman ang reparation

    av källardörr.

 

.   Ny städlista. Fredrik  skriver ny lista.

 

 .  OBS! Gällande snöskottning och sandning. Enligt  ”Ansvarsområden”

     så åligger den som har ansvar för Sophuset att se till att det är skottat och sandat

    fram till sophuset medan det är den som har städansvaret för Porten som har samma

    ansvar för vägen mellan port och gårdsuppgång + (= mitt tillägg eftersom det är otydligt)

    trapp och trottoar utanför stora porten.

 

.   Nästa styrelsemöte kombineras med ett HUSMÖTE söndagen den 20 februari kl. 17.00-ca

    18.00. Av och till har i föreningen synpunkter kommit upp gällande vad som ska ingå i

    våra olika ansvarsområden och vad som hör till allas vårt allmänna ansvar. Med anledning

    av det föreslår styrelsen att husmötet ägnas åt den frågan. För att mötet inte ska ”svämma 

    över” av idéer och förslag så ber vi er som har synpunkter att  konkretisera dem så långt

    som möjligt.  Styrelsen får sedan utforma ett förslag på ny fördelning.

 

.   Redan nu vill vi också kalla till Vårföreningsstämma söndagen den 10 april 18.00.

    Gemensam städ och röjning fr.o.m. 15.00 samma dag. Däremellan kommer pizza!!

.   Ytterligare en Gemensam städdag gällande sedvanligt vårbruk i trädgården behöver

     inplaneras. Ett prel förslag från styrelsen är söndagen den 15 maj. Vi tar beslut om det på

    husmötet den 20 februari. VÄLKOMNA då!

 

.

    Vid pennan!

 

   Gudrun