Budget 2020 Kattrumpan 7    Förslag inför höststämman

 

Utfall hitintills 2019

Vi sänkte inför detta år månadsavgifterna med ca 15 %.

Vintern har i år varit normal. (Märk dock att vår avisning i stuprören kostar ca 1200 kr per månad när de är igång. Bör stängas av när det är snöfritt.) Alla driftskostnader följer hitintills budgeten.

 

Prognos nästa år 2020

Lite tjatigt, men om vi nu skall vara rädda om ekonomi och miljö: Värmen är vår i särklass största utgiftspost så  ( se http://www.kattrumpan.se/SCB%202013.htm  )…Med andra ord , jätteviktigt att vi är varsamma, stäng alla dörrar, håll minimum av värme i lokalerna + var lite sparsam med varmvatten mm..

Fjärrvärmetaxan höjdes kraftigt 2019 samtidigt som möjligheten av att binda priset på längre tid avskaffades.  M.a.o. Oförändrad budget och oförändrade månadsavgifter.  Länken nedan visar 2019 men är alltså oförändrad 2020.

 

Se här

 

Viktigt  

 

1.      Om ni beställer produkter, tjänster till huset, låt inte räkningen gå direkt till mig.  Jag har oftast ringa aning om omfattningen.  Låt den passera den som beställt för vidimering, dvs sätt din kråka , förklaring på räkningen innan den landar hos mig för utbetalning.  Många gånger har vi på detta sätt kunna reducera kostnaden. Jag finns alltid tillgänglig på e-mail.

2.        Se till att betala rätt hyra i rätt tid.  Tar mycket av kassörens tid att följa upp. Hitintills har vi inte tillämpat ett gammalt beslut om att debitera 25 kr per påbörjad vecka per sen alt felaktig hyresinbetalning

 

 

Kassören Hans-henrik