Budget 2021 Kattrumpan 7.  Förslag inför höststämman 2021  2020.08.11   

 

 

Utfall hitintills 2020

Större utgifter under detta  år är taköversynen 22.000 kr samt försäkring 29.000 kr. Den senare är en höjning med 6,000 kr jämfört med förra året. Höjningen är troligtvis orsakad av de många fastighetsbränderna. Vintern har i år varit nästan normal. (Märk dock att vår avisning i stuprören kostar ca 1200 kr per månad när de är igång. Bör stängas av när det är snöfritt.) Alla övriga  driftskostnader följer hitintills budgeten.

 

Prognos nästa år 2021

Lite tjatigt, men om vi nu skall vara rädda om ekonomi och miljö: Värmen är vår i särklass största utgiftspost   ( se http://www.kattrumpan.se/SCB%202013.htm  )… Hälften av vår månadskostnad är värme. Med andra ord , jätteviktigt att vi är varsamma, stäng alla dörrar, håll minimum av värme i lokalerna + var lite sparsam med varmvatten mm..

 Vi har budgeterat 20.000 kr för trädgård o smärre inköp.  Är det tillräckligt?  Om så är, föreslås oförändrad budget och oförändrade månadsavgifter.  Länken nedan visar 2019 men är alltså oförändrad 2021.

 

Se här

 

Viktigt  

 

1.      Om ni beställer produkter, tjänster till huset, låt inte räkningen gå direkt till mig.  Jag har oftast ringa aning om omfattningen.  Låt den passera den som beställt för vidimering, dvs sätt din kråka , förklaring på räkningen innan den landar hos mig för utbetalning.  Många gånger har vi på detta sätt kunna reducera kostnaden. Jag finns alltid tillgänglig på e-mail.

  1. Se till att betala rätt hyra i rätt tid.  Tar mycket av kassörens tid att följa upp. Hitintills har vi inte tillämpat ett gammalt beslut om att debitera 25 kr per påbörjad vecka per sen alt felaktig hyresinbetalning

 

 

  Kassören Hans-henrik  2020-07-11