Com Hem AB Kundservice
Box 43 871 22 HÄRNÖSAND

 

 

 

 

 

 

 

 

Härmed uppsäges from 30 september 2011, tilläggsavtalen, dvs. både distributions- och abonnemangsavtalet, daterade den 27 februari 2008 mellan Com Hem och bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7, Tavastgatan 38 11824 Stockholm, kundnummer 916, orgnr 716416-5487.

 

V.v. bekräfta

 

 

Klicka här för att se nuvarande avtal

 

Comhems bekräftelse på uppsägning , klicka här

 

Stockholm den 1 september 2008

 

 

 

För bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

 

 

/Hans-Henrik Hamacher/

Tavastgatan 38

11824 Stockholm

Tfn 070-654 1730