Inga Förmögenhetsvärden from 2007

 

 

 

 

 

I och med att förmögenhetsskatten är avskaffad fr.o.m. 2007, upphör rapporteringen om bostadsrätternas förmögenhetsvärde.

 

Sthlm 27 nov 2007  Hans-henrik