Förmögenhetsvärden  2006-12-31
Fastighetens taxeringsvärde 2006 9 444 000 kr
Omsättningstillgångar  2005-12-31 74 213 kr
Långfristiga skulder 2005-12-31 698 122 kr
Kortfristiga skulder 2005-12-31 105 380 kr
Totalt förmögenhetsvärde, kr           8 714 711 kr
Till ledning för deklarationen för år  2007 lämnas följande uppgifter:
Andel i % Förmögenhetsvärde
Lägenhet 1 21,7 1 891 092 kr
Lägenhet 2 14,3 1 246 204 kr
Lägenhet 3 14 1 220 060 kr
Lägenhet 4 9,8 854 042 kr
Lägenhet 5 18 1 568 648 kr
Lägenhet 6 11 958 618 kr
Lägenhet 7 11,2 976 048 kr
Summa 100 8 714 711 kr
Sthlm 5 jan 2007 Hans-Henrik