Budget 2011 Kattrumpan 7    Fastställt vid höstföreningsstämma 5 okt 2010

 

Utfall hitintills 2010

Den stränga vintern (jan- mars) satte sina spår i ekonomin:

Fjärrvärmen blev 6000 kr dyrare än förra året .

Elen kostade 1200 kr mer i månaden, dvs 3600 kr mer pga av elkablarna i stuprören.

Snöskottningen gick på 9000 kr.

Summa summarum nästan 20.000 kr extra för vinterkostnaden  detta år .

 

Större obudgeterade utgifter:

  • Portlås reparation ca 4000 kr. (Portlåsproblem har kostat oss mer än 10.000 de senaste två åren).
  • Målning av ytterfönster 120 000 kr.

 

Vi hade budgeterat 50 000 kr  i reparation och underhåll,  så här går vi back.

 

Kostnaderna för husets övriga drift följer i stort sett budget . Den historiskt låga räntan på vårt lån , (just nu 2,0 %) , kompenserar lite, men vi var tvungna att ta ett kort lån  på ca 40 000 kr.

I juni damp ett besked ner från skatteverket, vår fastighet är nu upptaxerad  till 15 600 000 kr (förut 11 800 000 kr, dvs höjning med  drygt 30 %) .  Med nuvarande regler spelar denna upptaxering ingen roll,.

 

Prognos nästa år 2011

Inga större förändringar  har annonserats av den nu sittande regeringen, som skulle röra våra månadsavgifter nästa år. Vi har kalkylerat med en högre räntekostnad. Dock tenderar hantverkare bli dyrare och dyrare.  För att undvika att ta upp nya lån höjs budgeten med 12 000 kr.

BUDGET

2011

 

Kapital

 

 

Räntor

15 000 kr

HYRESUTRÄKNING

 

 

Subventioner

0 kr

Kapital

63 700 kr

 

Amortering

20 000 kr

Drift

255 000 kr

 

Ränteink.

0 kr

Gm kost

5 000 kr

 

Rep.fond

5 700 kr

Totalt

323 700 kr

 

Skatt

10 000 kr

 

   Per år

 Per mån

Reserv

13 000 kr

läg 1

67 832 kr

5 653  

SUMMA

63 700 kr

läg 2

45 523 kr

3 794  

Drift

 

läg 3

45 332 kr

3 778  

Värme

120 000 kr

läg 4

32 202 kr

2 683  

V/A

20 000 kr

läg 5

56 550 kr

4 713  

El

14 000 kr

läg 6

35 771 kr

2 981  

Försäkr

14 000 kr

läg 7

40 489 kr

3 374  

Reparation

70 000 kr

Totalt

323 700 kr

26 975  

Sopor

12 000 kr

 

 

 

Övriga kostnader

5 000 kr

 

 

 

SUMMA

255 000 kr

 

 

 

Gm inköp

5 000 kr

 

 

 

TOTALT

323 700 kr

 

 

 

 

Viktigt  Om ni beställer grejer, tjänster till huset, låt inte räkningen gå direkt till mig.  Jag har oftast ingen aning om omfattningen.  Låt den passera den som beställt för vidimering, dvs sätt din kråka , förklaring på räkningen innan den landar hos mig för utbetalning.  Många gånger har vi på detta sätt kunna reducera kostnaden.

 

Kassören Hans-henrik