Budget 2012 Kattrumpan 7    Förslag   2011-08-04      Beslutad  2011-09-28

Utfall hitintills 2011

Den åter stränga vintern (jan- mars) satte sina spår i ekonomin:

Fjärrvärmen blev 6000 kr dyrare än normalt.

Elen kostade 1200 kr mer i månaden, dvs 3600 kr mer pga av elkablarna i stuprören.

Snöskottningen gick på 9000 kr.

Summa summarum nästan 20.000 kr extra för vinterkostnaden  detta år . (PS Detta är precis samma siffror som förra vintern, hoppas nästa vinter blir lite mildare)

 

 

Större utgifter:

  • Ersättning för skadad bil  8 000 kr.
  • Gillestuga 22 000 kr
  • Läcka brygghus 6 750 kr
  • Tätlister  3 300 kr  PS Glöm ej att fixa innan vintern
  • Sen har vi en utestående räkning på 10 500 kr för sotningsbesöket. Vi har bestridit och erbjudit oss att betala 4 600 kr . Se Här    Firman accepterade 4600:

 

Totalt hitintills ca 75 000 kr

 

Vi har budgeterat 80 000 kr  i ospecificerade utgifter.

Tack vare den extra månadsavgiften  i februari så håller vi oss på svarta siffror

 

Kostnaderna för husets övriga drift följer i stort sett budget . Den låga räntan på vårt lån , (just nu 3,53 %) , kompenserar lite, men vi var tvungna att ta ett kort lån  på ca 40 000 kr som nu är återbetalt.

 

Prognos nästa år 2012

Inga större förändringar  har skett som skulle röra våra månadsavgifter nästa år. Vi har kalkylerat med en högre räntekostnad. Dock behöver vi större marginal.  För att  ndvika att ta upp nya lån höjs budgeten med 7 000 kr.

Det ger följande kostnad , För att se underlag tryck här

 

 

   Per år

 Per mån

läg 1

68 964  

5 747  

läg 2

46 518  

3 876  

läg 3

46 327  

3 861  

läg 4

33 114  

2 760  

läg 5

57 613  

4 801  

läg 6

36 706  

3 059  

läg 7

41 459  

3 455  

Totalt

330 700  

27 558  

 

 

 

Viktigt  Om ni beställer grejer, tjänster till huset, låt inte räkningen gå direkt till mig.  Jag har oftast ingen aning om omfattningen.  Låt den passera den som beställt för vidimering, dvs sätt din kråka , förklaring på räkningen innan den landar hos mig för utbetalning.  Många gånger har vi på detta sätt kunna reducera kostnaden.

 

Kassören Hans-henrik