Budget 2013 Kattrumpan 7    Förslag  26 juli 2012  Antaget 19 september 2012

 

Utfall hitintills 2012

Vintern har i år varit mer normal, mao inga extra kostnader beroende på vädret.

 

Däremot har FORTUM ändrat fjärrvärmetaxorna.  Dubbla priset per MWh under månaderna dec tom mars. Under en kall vinterdag kostar nu uppvärmningen av vår fastighet över 1000 kr per dygn.  Mad andra ord , jätteviktigt att vi är varsamma under denna period, stäng alla dörrar ,håll minimum av värme i lokalerna. + var lite sparsam med varmvatten mm. Under övriga månader är priset i princip oförändrat.  Vi får se utfallet i år innan nästa års budget fastslås.

 

Större utgifter:

Sotare ( verkar vara ett lönsamt yrke)  9000 kr

Gunga till gård   2500 kr

 

Ingen ko på isen (just nu alla fall)

Kostnaderna för husets övriga drift följer i stort sett budget .

 

Prognos nästa år 2013

Inga större förändringar  har skett som skulle röra våra månadsavgifter nästa år, förutom ovan nämnda fjärrvärme taxa.. Vi har kalkylerat med en oförändrad  räntekostnad.

 

Vi satsar på att hålla månadsavgifterna oförändrade för 2013.

För detaljerad budget tryck här

 

Viktigt  

 

1.Om ni beställer grejer, tjänster till huset, låt inte räkningen gå direkt till mig.  Jag har oftast ingen aning om omfattningen.  Låt den passera den som beställt för vidimering, dvs sätt din kråka , förklaring på räkningen innan den landar hos mig för utbetalning.  Många gånger har vi på detta sätt kunna reducera kostnaden.

 

2. Se till att betala rätt hyra i rätt tid.  Tar mycket av kassörens tid att följa upp. Hitintills har vi inte tillämpat ett gammalt beslut om att debitera 25 kr per påbörjad vecka per sen alt felaktig hyresinbetalning

 

Kassören Hans-henrik