Budget 2014 Kattrumpan 7    Förslag  28 juli 2013

 

Utfall hitintills 2013

Vintern har i år varit lite kallare än normalt.  Det har fått el o ch fjärrvärne att vara ca 4000 kr dyrare än normalt. Framför allt är det vår avisning i stuprören som kostar ca 1200 kr per månad när de är igång.

 

Som nämndes i förra årets rapport så har FORTUM dramatiskt höjt sina taxor.  För att i någon mån motverka, har vi tecknat ett två- årsavtal.  Nackdelen är att vi fick punga upp med en stor engångssumma. 100.000 kr.  Detta frestade på vår cash och vi blev tvungna att öka vår checkkredit till 60.000 kr . Vi kommer att avstå från denna kredit  nästa år.   Men, värmen är vår i särklass största utgiftspost …Med andra ord , jätteviktigt att vi är varsamma, stäng alla dörrar ,håll minimum av värme i lokalerna. + var lite sparsam med varmvatten mm..  Med två årsavtalet kan vi nog hålla budgeten utan att öka åtsavgiften

 

Större utgifter:

Åverkan på dörrar och fönster har hitintills kostat oss drygt 13.000 Kr.  Tyvärr verkar detta öka , varför?

Bord o parasoll 5.100 Kr

 

 

Kostnaderna för husets övriga drift följer i stort sett budget .

 

Prognos nästa år 2014

Inga större förändringar  har skett som skulle röra våra månadsavgifter nästa år, förutom ovan nämnda fjärrvärme taxa.. Vi har kalkylerat med en oförändrad  räntekostnad.

 

Vi satsar på att hålla månadsavgifterna oförändrade för 2014.

Se

 budget 2014.pdf

Viktigt  

 

1.Om ni beställer grejer, tjänster till huset, låt inte räkningen gå direkt till mig.  Jag har oftast ingen aning om omfattningen.  Låt den passera den som beställt för vidimering, dvs sätt din kråka , förklaring på räkningen innan den landar hos mig för utbetalning.  Många gånger har vi på detta sätt kunna reducera kostnaden.

 

2. Se till att betala rätt hyra i rätt tid.  Tar mycket av kassörens tid att följa upp. Hitintills har vi inte tillämpat ett gammalt beslut om att debitera 25 kr per påbörjad vecka per sen alt felaktig hyresinbetalning

 

Kassören Hans-henrik