Budget 2018 Kattrumpan 7    Förslag 22 aug 2017

 

Utfall hitintills 2017

Vintern har i år åter varit normal.  Märk dock att vår avisning i stuprören kostar ca 1200 kr per månad när de är igång. Bör stängas av när det är snöfritt.

Klottersaneringen 2015 täcktes av banklån  med återbetalning via 24 månaders förhöjd medlemsavgift.  Detta är nu slutbetalt, så månadsavgifterna har justerats tillbaka till tidigare. Kostnaderna för husets övriga drift följde i stort sett budget .

 

Prognos nästa år 2018

Värmen är vår i särklass största utgiftspost   ( se http://www.kattrumpan.se/SCB%202013.htm  )…Med andra ord , jätteviktigt att vi är varsamma, stäng alla dörrar, håll minimum av värme i lokalerna + var lite sparsam med varmvatten mm..

Inga större förändringar har skett som skulle röra våra månadsavgifter nästa år.

Vi satsar på att hålla de nuvarande  månadsavgifterna oförändrade för 2018.

Se här

 

Viktigt  

 

1.      Om ni beställer grejer, tjänster till huset, låt inte räkningen gå direkt till mig.  Jag har oftast ingen aning om omfattningen.  Låt den passera den som beställt för vidimering, dvs sätt din kråka , förklaring på räkningen innan den landar hos mig för utbetalning.  Många gånger har vi på detta sätt kunna reducera kostnaden.

  1. Se till att betala rätt hyra i rätt tid.  Tar mycket av kassörens tid att följa upp. Hitintills har vi inte tillämpat ett gammalt beslut om att debitera 25 kr per påbörjad vecka per sen alt felaktig hyresinbetalning

 

 

Kassören Hans-henrik