Leif Norrbin

AB Fortum Värme

115 77 Stockholm

Stockholm 28 feb 2007

 

 

Fortums snabba svar se nedan

 

Ang. fjärrvärmeinstallation Brf  Kattrumpan 7, Tavastgatan 38 Stockholm Avtalsnummer: FJV 2006-1788

 

Den 7 juni 2006 slöts ett avtal mellan Brf Kattrumpan 7 och Fortum. Innehåll i korthet:

Fortum åtog sig att installera fjärrvärme inkl rivning av befintlig gaspanna, allt till ett fast pris. (se avtal)

 

Anslutningen skulle kontraktsenligt ske senast 4 månader efter avtalsskrivning, dvs 7 oktober 2006. Trots upprepade löften om snara färdigdatum har arbetet dragit ut oacceptabelt länge och är nu ytterligare 4,5 månader försenat, samtidigt som mycket arbete återstår (installation av central, rivning, stenläggning mm.).

 

Vi skriver nu den 28 februari 2007 och avtalet är långt ifrån uppfyllt. Den upprivna gården har orsakat stor olägenhet för såväl boende som besökande. Dessutom har Brf tvingats kvar i den mycket dyra gasuppvärmningen betydligt längre än avtalat och som föreningen inte budgeterat för.

 

Vi vill härmed framföra tre krav till kompensation från Fortum:

 

1. Den förseningsklausul som finns i kontraktet utlöses avtalsenligt.

2. Ersättning ges i form av mellanskillnad i kostnad för den tid som fördyring uppstått pga av att gas istället för fjärrvärme har förbrukats. Tiden räknas från det kontraktsenliga färdigdatumet fram till dess fjärrvärmen är inkopplad och godkänd.

3. Att anslutningen till utrymmet för centralen görs om då gaspannan är riven, eftersom dagens anslutning är oacceptabel. Carl Bro är överens med oss om hur detta bör göras, men behöver få klartecken från Fortum.

 

Slutligen kräver vi naturligtvis att samtliga arbeten färdigställs och slutförs snarast, samt att en ny tidsplan för samtliga återstående arbeten upprättas.

 

Stockholm som ovan

 

För Brf Kattrumpan 7

 

 

…………………………….

Fredrik Lundmark

Tavastgatan 38

118 24 Stockholm

 

Snabbt Svar nedan

Hej! Mycket tråkigt att höra, det verkar som om det mesta som kan gå snett har gått snett. Jag ser inga problem med att dom krav på kompensation du har inte skulle vara "skäliga". Jag återkommer med min "uträkning" när anläggningen blivit driftsatt så underlaget att räkna ut kompensationen för driftkostnaden blir så korrrekt som möjligt. Vore bäst om du kunde fakturera mej detta när allt är klart. Faktureringsadressen blir då:  Leif Norrbin 

                                            Fortum Värme samägd med Stockholm stad

                                            Box 245

                                            190 47 Stockholm-Arlanda