Halvårsrapport 2010-07-06 Kattrumpan 7

 

Drygt halva året har gått och vid den här tiden har, förutom en summering av årets ekonomi, också en prognos för kommande år kunnat göras.

 

Utfall halvår 2010

Den stränga vintern (jan- mars) satte sina spår i ekonomin:

Fjärrvärmen blev 6000 kr dyrare än förra året .

Elen kostade 1200 kr mer i månaden, dvs 3600 kr mer pga av elkablarna i stuprören.

Snöskottningen gick på 9000 kr.

Summa summarum nästan 20.000 kr extra för vinterkostnaden  detta år .

 

Inga större övriga oförutsedda utgifter hitintills, förutom portlås reparation ca 4000 kr. (Portlåsproblem har kostat oss mer än 10.000 de senaste två åren)

 

Kostnaderna för husets övriga drift följer i stort sett budget . Den historiskt låga räntan på vårt lån , (just nu 1,6 %) , gör att vi totalt sett håller ekonomin i schack.  Vi kan till och med amortera av lite extra, så blir vi lite okänsligare för framtida räntehöjningar.

 

 

Prognos nästa år 2011

Inga större förändringar  har annonserats som skulle röra våra månadsavgifter nästa år. Vi har kalkylerat med en högre räntekostnad . Och har en buffert på ca 70 000 kr för reparation och underhåll. Summa summarum så långt, oförändrade hyror.

En stor osäkerhet är dock valet i höst. Oppositionen har flaggat för justeringar ( läs höjningar) av fastighetskatten.  Nyligen damp ett besked ner från skatteverket, vår fastighet är nu upptaxerad  till 15 600 000 kr (förut 11 800 000 kr, dvs höjning med  drygt 30 %) .  Med nuvarande regler spelar denna upptaxering ingen roll, men som sagt …

 

Återkommer i tid innan höststämman , (då valet har ägt rum), för mer definitivt budgetförslag.

 

Till dess, ha det så skönt, men glöm inte bort att betala hyran i tid!

 

PS Nästa pekpinne.  Om ni beställer grejer, tjänster till huset, låt inte räkningen gå direkt till mig.  Jag har oftast ingen aning om omfattningen.  Låt den passera den som beställt för vidimering, dvs sätt din kråka , förklaring på räkningen innan den landar hos mig för utbetalning.

 

Kassören Hans-henrik