Protokoll

Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

Höstföreningsstämma den 20 oktober 2008

 

1.     Stämman befanns i behörig ordning utlyst.

2.     Stämman öppnades.

3.     Dagordning godkändes.

4.     Val av ordförande för stämman: Agneta Westling.

5.     Val av sekreterare för stämman: Fredrik Lundmark.

6.     Val av justeringspersoner: Magnus & Gudrun.

7.     Fastställande av röstlängd
Lägenhet 1-2, Lägenhet 2-2, Lägenhet 3-1, Lägenhet 4-2
Lägenhet 5-1, Lägenhet 6-2, Lägenhet 7-1

8.     Beslutades att inga arvoden till styrelse och intern revisor skall utgå.

 

9.     Stämman utsåg följande medlemmar till styrelsen: Ordförande: Agneta Westling; Kassör: Hans-Henrik Hamacher; Sekreterare: Fredrik Lundmark; Övriga ledamöter: Gudrun Engström Riedel

10.                    Beslutades att tills vidare avstå från auktoriserad revisor, man samtidigt undersöka om Håkan Berggrens maka kan överta ansvaret. Till intern revisor utsågs Jan Karlsson.

11.                    Lägenhet 6 och 7 byter ansvarsområden med varandra.

12.                    Hans-Henriks budgetförslag för 2009 godkändes.

13.                    Stämman avslutades

Fredrik Lundmark              Magnus Ekblom         Gudrun Engström                                                                             Riedel