Protokoll

Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

Höstföreningsstämma den 13 oktober 2009

 

 

1.     Stämman befanns i behörig ordning utlyst.

2.     Stämman öppnades.

3.     Dagordning godkändes.

4.     Val av ordförande för stämman: Agneta Westling.

5.     Val av sekreterare för stämman: Fredrik Lundmark.

6.     Val av justeringspersoner: Magnus & Georg.

7.     Fastställande av röstlängd
Lägenhet 1-2, Lägenhet 2-2, Lägenhet 3-1, Lägenhet 4-2
Lägenhet 5-0, Lägenhet 6-2, Lägenhet 7-1

8.     Beslutades att inga arvoden till styrelse och intern revisor skall utgå.

 

9.     Stämman utsåg följande medlemmar till styrelsen: Ordförande: Agneta Westling; Kassör: Hans-Henrik Hamacher; Sekreterare: Fredrik Lundmark; Övriga ledamöter: Gudrun Engström Riedel

10.                    Till revisor utsågs Jan O Karlsson.

11.                    Ansvarsområden är oförändrade.

12.                    Hans-Henriks budgetförslag för 2010 godkändes.

13.                    Stämman avslutades
Fredrik Lundmark              Magnus Ekblom         Georg Riedel