Husmöte

Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

den 6 november 2006

 

 

 

1.              Fredrik redovisade läget med fjärrvärmeinstallationen. Som alla kan se är arbetet i skrivande stund igång, det är dock oklart när allt är på plats. Enligt uppgift kommer man att behöva ta bort bitar av berget för att kunnadra ledningarna. Detta ska dock inte påverka oss boende nämnvärt.

2.              Den eviga frågan om ansvarsområden dryftades. Mötet konstaterade att vialla måste skärpa oss och att alla tar reda på sina uppgifter. Om inte kanske vi blir tvungna att leja bort fler uppgifter, med ökade avgifter som naturlig följd. Glöm heller inte bort städschemat som hänger i porten.

Mötet beslöt också att flytta ansvaret för lekstugan ”
Se till att lekstuga ej är belamrad samt att den är städad” till ansvarsområdet ”El, Bastu och Sophus” (lägenhet 6 ansvarsområde).

3.              Bosse redogjorde för arbetet i trädgården (se bilagd rapport).

4.              Mötet beslöt att Fredrik Lundmark beställer nya (och bättre!) rasriskvarnare.
Hans-Henrik redovisar samtliga offerter angående uppvärmda stuprör samt därtill hörande plåtarbeten på städdagen (se nedan).

5.              Bosse informerade om deras planer att installera köksfläkt och ny ventilation. Mötet rekommenderade att köksfläkt om möjligt bör anslutat till befintlig pipa i lägenheten.

6.              Hans-Henrik påminde om att ComHem har övertagit UPC i fastigheten.

7.          Städdag bestämdes till måndag den 20 november 18.00. Föreningen bjuder på mat efteråt – ta med egen lämplig dryck.

Vid pennan,


Fredrik Lundmark