Husmöte

Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

den 23 april 2007

1.     Stuprören. De stuprör (ca 3 st) som behöver förankras bättre (Agneta handlar upp jobbet).  Mötet beslutade vidare att anta den offert om el-slingor i stuprören på 35 000 kr exklusive moms (Hans-Henrik håller i detta).

2.     Sophuset. Beslutades att Magnus utreder kostnaden för två alternativ. 1) Riva hela klabbet och bygga nytt mindre i trä. 2) Ta en tigersåg och kapa av ca en meter av huset samt bygga ny enklare och lättare trädörr. (3. Laga nuvarande, men trädörr)

När Magnus ändå tar hit snickare beslutades att han även löser de snickeriarbeten som behövs i gillestugan.

 

3.     Ansvarsområden. Den eviga frågan om ansvarsområden dryftades. Mötet konstaterade att vi alla måste skärpa oss och att alla tar reda på sina uppgifter. Om inte kanske vi blir tvungna att leja bort fler uppgifter, med ökade avgifter som naturlig följd. Glöm heller inte bort städschemat som hänger i porten.

4.     Sotning. Agneta bestämmer ett datum för sotning. De som inte kan vara hemma då får lämna sina nycklar till Agneta.

5.     Värme gårdshuset. Beslutades att installera 3 ”frostvarnare” för att kunna slå av värmen under vitrarna och därigenom spara pengar. (Magnus inhandlar)

6.     Tvättstugan. Beslutades att Clary & Jan införskaffar en billig (2000-3000 kr) mangel samt ser till att Wascator-maskinen avlägsnas.

7.     Städsignaturer. Beslutades att alla signerar den städuppgift man utfört samt anger vilket datum städningen genomfördes. Ingen signatur – och Jan O. kommer och knackar på din dörr!

 

Städdag bestämdes till måndag den 7 maj 17.00.
Vid pennan, Fredrik Lundmark