Husmöte

Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

den 23 april 2007

 

 

1.     Postboxar. Husmötet beslutade att införskaffa nya fastighetsboxar för brevutdelning i porten. Nyordningen berör ej tidningsutdelningen, som kommer att ske som tidigare. Fredrik får i uppdrag att hitta en lämplig modell, införskaffa och montera den samma.

2.     Sotning och OVK. Beslutades att Agneta utreder vad som är obligatoriskt och så långt som möjligt ber sotarna att debitera varje lägenhet för sig.

3.     Ansvarsområden. Påmindes att Georg samordnar vämefrågorna i föreningen.

4.     Budget 2008. Hans-Henrik gick igenom budgeten för 2008 samt nya avgifter. Bugeten antogs i sin helhet. Beslutades också att Elin ska fungera som back up för Hans-Henrik och lära sig de rutiner och program som används. Hans-Henrik svarar för utbildningen.

5.     Städdag. Beslutades att den äger rum söndag den 11 november kl. 12.00. Då ska gruset på gården avlägsnas, löv och päron krattas och möbler ställas in.

6.     Städsignaturer. Konstaterades att det nya systemet fungerar bättre än det gamla. Dock måste utebliven städning uppmärksammas konsekvent, vilket enligt ansvarsfördelningen i första hand är lägenhet 5s uppfift.

7.     Trädgården. Beslutades att i vår införskaffa en elektrisk gräsklippare.

 

8.     Sophuset. Magnus har haft problem att komma någon vart med projektet men lovade att göra förnyade försök att lösa detta samt de resterade snickeriarbetena i gillestugan.


Vid pennan,
Fredrik Lundmark