Husmöte

Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

den 20 oktober 2008

 

 

 

 

1.     Nya sophuset. Bosse fixar utomhusbelysningen på sophuset. Anslutes till systemet inne i huset och förses med lampa med inbyggd termostat.

 

2.     Energibesiktning. HHH har sammanställt material för besiktningen och antagit en offert från Energikompetens. Fredrik är back-up som kontaktperson för HHH i denna fråga.

3.     Ventilationsbesiktning. Lägenhet 7 rapporterade att anmärkningen i deras lägenhet nu är åtgärdad.

4.     Uthyrning i 2:a hand. Lägenhet 7 vill hyra ut en tvåårsperiod i andra hand. Ingen var direkt emot, men flera villkor ansågs behöva uppfyllas. Styrelsen godkänner hyresgästen och hyreskontraktet. Godkännandet gäller årsvis och måste förnyas år två.

Bosse fick i uppgift att reda ut vad som gäller vid andrahandsuthyrning och återkomma till styrelsen. Vad är hyresgästens lagstadgade rättigheter och hur och när kan hyresgästen sägas upp och föreningen är missnöjd? Vad gäller för besittningsrätt och kan den verkligen upphävas?

5.     Städdag. Beslutades att den äger rum nu på söndag den 26 oktober kl. 11.00.  Allmän uppslutning anbefalles!


Vid pennan,

Fredrik Lundmark