Husmöte

Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

den 13 oktober 2009

 

 

 

1.     Fibernät. Bo informerar att man grävt ner fiberoptikkablar utanför fatigheten och att vi kommer att erbjudas att koppla upp oss via detta nät.

 

2.     Brevlådor. Det blev ingen lag om gemensam brevlådelösning i portarna i flerfamiljshus. Däremot har posten anmärkt på att några av våra inkast är för små. Minimimåtten är bredd 23 cm och höjd 3 cm, 60 cm över golvet. Var och en mäter sitt inkast och åtgärdar om det skulle behövas. Snygga inkast finns att köpa på Byggfabriken på Högbergsgatan.

3.     Fönsterrenovering. Lägenhet 1 och 5 rapporterades behöva fönstren åtgärdade, förslagsvis på vårkanten. Beslutades att ta in offerter för detta, samt en analys av det övergripande behovet av fönstermålning både på fram- och baksidan av huset. Förmodligen är det mest kostnadseffektivt att göra allt på en gång. Clary fick i uppgift att ta in tre offerter på detta, inklusive en professionell bedömning av den allmänna fönsterkonditionen i huset.

Städdag. Beslutades att den äger rum nu på söndag den 8 november kl. 15.00.  Allmän uppslutning anbefalles!


Vid pennan,
Fredrik Lundmark

 

4.