Husmöte

Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

den 10 april 2011

 

 

1.     Takvärme gården. Magnus har tagit in offert på ca 60 tkr, vilket är dubbelt så mycket som vi betalade för gatsidan. Magnus undersöker om vi kan få ytterligare rabatt, varpå styrelsen fattar beslut i frågan.

 

2.     Ny gungställning. Magnus kollar var en ny sådan kan kosta, varpå styrelsen fattar beslut i frågan.

3.     Sotningsprotokoll. Protokollen och fakturan är märklig. Hans-Henrik undersöker att allt står rätt till och vad vi till äventyrs är tvingade att göra.

4.     Uthuset/tvättstugan. Ska vi totalrenovera uthuset? Beslutades att den frågan diskuteras vid ett separat möte 30 maj efter nästa städdag.

5.     Extra avgiftsinbetalningar. Stämman var överens om att det är olämpligt att föreningen tar in extra avgifter på kort varsel och att detta – så långt det är möjligt – bör undvikas i framtiden. Detta förutsätter naturligtvis att vi inte kan spendera pengar som inte finns.

6.     Tätningslister. Beslutades att använda oss av den städfirma som lämnat offert på arbetet. Föreningen köper gemensamt 600 meter list, men varje lägenhet bekostar arbetet.

7.     Grinden mot Bastugatan. Grannfastigheten har satt upp ett lås i grinden. Magnus kontaktar dem och informerar att det är vår grind och att den inte skall vara låst. Om de inte avlägsnar låset, klipper vi det själva.

8.     Kalla golv i Läg 7. Bo och Tinna informerade att man har kallt i vissa rum och tror att golvet är dåligt isolerat. De vill att föreningen ska åtgärda problemet. Beslöts att undersöka om det överhuvud är föreningens ansvar. Bo börjar undersöka frågan.

9.     Städdag. Beslutades att den äger rum den 30 maj kl. 17.00. Allmän uppslutning anbefalles!

 

Vid pennan,
Fredrik Lundmark