Kattrumpan 7

 

 

 

Vid höstföreningsstämman 6 november fastställdes avgifterna för 2007

 

OBS Nya avgiften skall betalas med början för februari, dvs. betalas senast 31 jan .

Januari månads avgift är således oförändrat den gamla avgiften.

 

Snälla, på förekommen anledning, betala hyran innan den 1 i varje månad. Vi har stora räkningar som brukar förfalla just det datumet och det är trist att betala övertrasseringavgifter. Kolla på webben (www.kattrumpan.se) om du är osäker på när din hyra betalats in,

jag uppdaterar den så fort jag ser den på kontot.

 

Citat från våra stadgar (för att understryka allvaret)

 

§ 20

Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och föreningen således berättigad att uppsäga bostadsrättshavaren till avflyttning:

....om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av årsavgift utöver tvä vardagar efter förfallodagen,

 

 

Bankgiro 5421-0166 

 

 

   Per år

 Per mån

kabelTV

Totalt/mån

 

läg 1

76 288  

6 357  

130  

6 487  

 

läg 2

51 159  

4 263  

130  

4 393  

 

läg 3

50 932  

4 244  

0  

4 244  

 

läg 4

36 150  

3 012  

130  

3 142  

 

läg 5

63 582  

5 299  

130  

5 429  

 

läg 6

40 171  

3 348  

130  

3 478  

 

läg 7

45 417  

3 785  

0  

3 785  

 

Totalt

363 700  

30 308  

650  

30 958  

 

 

Stockholm 6nov 2006-11-06

 

Hans-Henrik

 Kassör