Kattrumpan 7

 

Vid höstföreningsstämman 23 oktober fastställdes avgifterna för 2008

 

OBS Nya avgiften skall betalas med början för januari, dvs. betalas senast 31 dec. .Snälla, på förekommen anledning, betala avgiften innan den 1 i varje månad. Vi har stora räkningar som brukar förfalla just det datumet och det är trist att betala övertrasseringavgifter. Kolla på webben (www.kattrumpan.se) om du är osäker på när din avgift betalats in,

jag uppdaterar den så fort jag ser den på kontot.

 

Citat från våra stadgar (för att understryka allvaret)

 

§ 20

Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och föreningen således berättigad att uppsäga bostadsrättshavaren till avflyttning:

....om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av årsavgift utöver tvä vardagar efter förfallodagen,

Bankgiro 5421-0166 

 

 

   Per år

 Per mån

KabelTV

Totalt/mån

läg 1

65 324  

5 444  

130  

5 574  

läg 2

43 843  

3 654  

130  

3 784  

läg 3

43 652  

3 638  

0  

3 638  

läg 4

31 014  

2 584  

130  

2 714  

läg 5

54 462  

4 539  

130  

4 669  

läg 6

34 451  

2 871  

130   

3 001  

läg 7

38 953  

3 246  

0  

3 246  

Totalt

311 700  

25 975  

650  

26 625  

 

Hans-Henrik Kassör