Budgetförslag 2008 Kattrumpan 7

Fastighetskatt för nästa år har idag (19 sep) presenterats, därför kan denna prognos göras

 

Utfall sep 2007

Kostnaderna för husets drift och kapitalkostnader följer i stort sett budget.

Vi har dock haft kraftiga kostnader under posten reparation o underhåll:

1. Tryckkärlsreparation     7 900 kr

2. Stuprörsreparation         6 500 kr

3. Värmekablar i stuprör  39 500 kr (Vilket dock är mindre än ursprunglig offert på 75 000)

4. Fjärrvärme                    90 000 kr (Vilket dock är mindre än ursprunglig offert på  470 000)

Summa summarum         143 900 kr      mot budgeterat 90 000 kr.

 

Fjärrvärme har vi nu lite erfarenhet av. Jämfört med föregående år med gas, är kostnaden per månad ungefär densamma .  I och med att gasen höjdes ca 20 % vid senaste årsskiftet har vi dock gjort en besparing även om det inte syns direkt.

Det som gjort att vi kunnat sänka hyrorna detta år är alltså enbart avskaffandet av inkomstskatten för bostadsrättsföreningar. I och med att fastighetsskatten för nästa år presenterades idag, (för bostadsrättsföreningar blir skatten 1 200 kr per år (förra förslaget 900 kr)), så kan förslag för nästa år läggas. Se nedan.

Vår kontanta kassa är ca 70 000 kr på Skandiabanken.

 

Budget 2008

Våra kostnader har hitintills dominerats av gas och skatt ( vardera med en tredjedel av totalen) . Båda dessa kostnadsslag har förändrats ordentligt, fjärrvärme istället för gas och kommunal avgift istället för statlig skatt.

Som sagt ovan verkar fjärrvärmekostnaden följa gaskostnaden 2006, dvs vi budgeterar för 120 000 kr nästa år.

Fastighetsavgiften sjunker ytterligare, (till 1 200 kr per lägenhet) och då blir skatten ca 10 000 kr, dvs ca 30 000 kr mindre än detta år. ( På två år har skatten sänkts från 130 000 till 10 000 kr!!).

Med den nya högre räntan är det återigen lönsamt att amortera. Vi återupptar amorteringsplanen med 20 000 kr. Räntan budgeteras till 4,5 % dvs ca 30 000 kr per år.

Reparationsbudgeten sänks till 55 000 kr . Övriga driftskostnader budgeteras oförändrade.

 

Summa summarum 311 000 kr per år för 2008 jfr med årets 363 000 kr

 

 

   Per år

 Per mån

KabelTV

Totalt/mån

läg 1

65 324  

5 444  

130  

5 574  

läg 2

43 843  

3 654  

130  

3 784  

läg 3

43 652   

3 638  

0  

3 638  

läg 4

31 014  

2 584  

130  

2 714  

läg 5

54 462  

4 539  

130  

4 669  

läg 6

34 451  

2 871  

130  

3 001  

läg 7

38 953  

3 246  

0  

3 246  

Totalt

311 700  

25 975  

650  

26 625  

 

 

Hösthälsning Hans-Henrik 2007-09-19