Halvårsrapport 2006-07-21 Kattrumpan 7

 

Drygt halva året har gått och vid den här tiden har, förutom en summering av årets ekonomi, också en prognos för

 kommande år kunnat göras. Detta år är det svårare än nånsin att göra en sådan prognos ,mer om det nedan.

 

Utfall halvår 2006

 

Kostnaderna för husets drift följer i stort sett budget . En viss eftersläpning av faktureringen för sopor och gas gör att dessa poster ser ut att ligga på plus, men det är bara temporärt. Vattenräkningen som tidigare år stigit ser ut att ligga still. Detta som en följd av något lägre taxor införda från årsskiftet.

Kapitalkostnaderna ligger på marginellt minus pga den höjda räntan. På helår har budgeterats 15000 kr men kommer troligtvis att bli 18000 kr.

Vi har haft en eftersläpande skatteskuld sedan 2001. Denna är nu betald, kvarskatt på 26000 kr betalades i mars detta år. Numera betalar vi en prelimärskatt på 10500 kr per månad vilket gör att vi ej kommer att få ytterligare kvarskatt .

Vår kontanta kassa är oförändrad sedan årsskiftet, ca 60000 kr på Skandiabanken.

 

Prognos 2007

 

Våra kostnader har hittintills dominerats av gas och skatt ( vardera med en tredjedel av totalen) . Båda dessa kostnadsslag är mycket osäkra nästa år.

Vad gäller gas har vi ju beslutat att installera fjärrvärme. Den offert som vi antagit innebär att vi måste låna ca 150000 kr. Med ett antaget ränteläge på 4 procent nästa år ökar räntekostnaden med 6000 kr, förutom höjningen på grundlånet 700000 kr. Total ränta nästa år blir då troligtvis ca 35000 kr, mao en fördubbling jämfört med i år. Vi hoppas förstås att driftskostnaderna för värme minskas, men det återstår att se hur mycket. Någon gång i april nästa år kan vi någorlunda se detta resultat.

 

Vad gäller skatt är läget helt oklart. Vi vet ej hur taxeringsvärdet blir nästa år, men snittet på höjning i Stockholm för hyreshus har uppskattats till ca 25 %.

Med oförändrade skatteregler skulle det innebära  drygt 30000 kr mer för 2007, dvs ca 400 kr hyreshöjning i snitt per månad o lägenhet.

 

Här kommer ytterligare en osäkerhet, valet i september. Den borgerliga aliansen gick nyligen ut med ett ”valfläsk”, som i hög grad skulle påverka husets ekonomi: Frusna taxeringsvärden, sänkt fastighetsskatt till 0,4% samt helt  avskaffande av bostadsrättsskatten 0,87 %. Hur detta skall finansieras är ej klart, det kanske kommer nåt annat istället som drabbar oss privat.

Vad gäller husets ekonomi skulle det dock vara mycket gynnsamt, skatten skulle minskas ca 85000 kr, mao drygt 1000 kr i snitt i hyressänkning per månad o lägenhet.

Den sittande regeringen har ännu ej gett något motförslag, månne det kommer i valrörelsen nu kommande månader. Den har ju en stor utredning på gång om översyn av hela skattesystemet.

Just nu skiljer det dock ca 1400 kr per månad i snitt i hyresskillnad per lägenhet mellan alternativen ovan.

 

Våra övriga kostnader (återstående tredjedel) kommer ej nämnvärt att förändras, så totala prognosen är helt beroende värme o skatt.

 

Sommarhälsning Hans-Henrik