Halvårsrapport 2009-07-04  Kattrumpan 7

Drygt halva året har gått och vid den här tiden har, förutom en summering av årets ekonomi, också en prognos för kommande år kunnat göras.

Utfall halvår 2009

Kostnaderna för husets drift följer i stort sett återigen budget . Vårt lån hos SEB har ändrats från helt rörlig ränta till 3 månaders fast ränta, fn 1,89 %. (SEB  har slutat med helt rörlig ränta)

Underhållskostnader hitintills

Staket                                         9.000 SEK

Portlåsproblem               1.800 SEK (förra året 3.800 SEK)

Rörmokare gillestuga….4.000 SEK

Rep dörr läg 7                 1.800 SEK

Färg till sophus staket……610 SEK

Inbrott gillestuga……….1.200 SEK

Prognos 2010

Vi kör samma som  för  2009,  Vi satsar på att den låga räntan består som kompenserar för andra fördyringar

BUDGETFÖRSLAG

2010

Kapital

 

Räntor

20 000  

Subventioner

0  

Amortering

20 000  

Ränteink.

-2 000  

Rep.fond

5 700  

Skatt

10 000  

Reserv

10 000  

SUMMA

63 700  

Drift

 

Värme

120 000  

V/A

20 000  

El

14 000  

Försäkr

12 000  

Reparation

50 000  

Sopor

12 000  

Övriga kostnader

15 000  

SUMMA

243 000  

Gm inköp

5 000  

TOTALT

311 700  

Mao oförändrade månadsavgifter

 

läg 1

5 574

läg 2

3 784  

läg 3

3 638  

läg 4

2 714  

läg 5

4 669  

läg 6

3 001  

läg 7

3 246  

 

 

 

 

Sommarhälsning Hans-Henrik