BUDGETFÖRSLAG 2006 Använd röda fält vid inmatning,
Kapital De svarta är formeluppbyggda,rör ej dem
Räntor 15 000   GRAF
subventioner 0   Räntor.amort 15 000  
Am. 0   Skatt 130 000  
Ränteink. 0   Gas 136 000  
Rep.fond 5 700   El 12 000  
Skatt 130 000   V/A 20 000  
Reserv 10 000   Sopor 12 000  
SUMMA 160 700   Div dr. 26 000  
Drift Reparation 67 700  
Gas 136 000   totalt 418 700  
V/A 20 000  
El 12 000  
Försäkr 11 000   Åter
reparation 62 000  
Sopor 12 000  
SUMMA 253 000  
Gm inköp 5 000  
TOTALT 418 700  
engångs
HYRESUTRÄKNING  betalning
Kapital 160 700   0  
Drift 253 000   0  
Gm kost 5 000   0  
totalt 418 700  
   Per år  Per mån kabelTV Totalt/mån  engångs
läg 1 88 463   7 372   130   7 502   0  
läg 2 59 114   4 926   130   5 056   0  
läg 3 58 632   4 886   0   4 886   0  
läg 4 41 510   3 459   130   3 589   0  
läg 5 73 662   6 139   130   6 269   0  
läg 6 46 221   3 852   130   3 982   0  
läg 7 51 097   4 258   0   4 258   0  
Totalt 418 700   34 892   650   35 542   0