Protokoll

 

Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

Extra föreningsstämma 7 juni 2006

 

 

  1. Nya avgifter för samtliga lägenheter antogs enligt nedan. Den nya avgiften gäller från och med juli månad och tills vidare.


 

Per år

Per mån

kabelTV

Totalt/mån

läg 1

90 971

7 581

130

7 711

läg 2

60 794

5 066

130

5 196

läg 3

60 312

5 026

0

5 026

läg 4

42 698

3 558

130

3 688

läg 5

75 750

6 313

130

6 443

läg 6

47 541

3 962

130

4 092

läg 7

52 633

4 386

0

4 386

Totalt

430 700

35 892

650

36 542  1. Stämman beslutade installera fjärrvärme enligt offert från Fortum Värme. Avtal signerades av Hans-Henrik och Agneta vid sittande bord. Till ansvarig för detta projekt och föreningens kontaktperson utsågs Fredrik.

  2. Stämman avslutandes

 

 

Vid pennan                                              

 

 

Fredrik Lundmark