Protokoll husmöte 27 april 2009, BRF kattrumpan7

 

          Närvarande: Clary,  Elin, Magnus, Hans-Henrik,

          Gudrun, Agneta, Tinna, Bo.

 

1.    Clary berättar att fönstren mot gårdssidan i lägenhet 5 är trasiga och att en karm mot gatan är rutten, måste målas och kittas om. Gudrun berättade att även deras fönster är dåliga och måste målas på utsidan. Det var oklart hur stadgarna skulle tolkas när det gäller vems ansvaret är för de dåliga fönstren, om de är dåliga pga eftersatt underhåll. Det beslöts att vi ska göra en inventering av fönstermålningsbehovet. Clary kontaktar Elit Måleri för en offert och ev genomgång.

2.    Husmötet beslöt att föreningen betalar målningen av inbrottskada på ytterdörren till lgh 7.

3.    Clary ordnar reparation av gillestugedörr efter inbrottsförsöket.

4.    Frågan om bygge av balkonger tas upp på mötet. Det är husmötets uttryckliga åsikt att frågan om balkongbygge i fortsättningen ska diskuteras med alla medlemmar i föreningen närvarande.

5.    Teater Nostra, vänner till Clary och Bo, har frågat om de får låna gillestugan att repetera i medan deras repetionslokal repareras. Husmötet sade ja till deras förfrågan.

6.    Målning av nya staketet och sophuset sker på vårstädningsdagen, som beslöts till den 9 maj kl 10.00 . Magnus samordnar och Tinna kokar kaffe.

7.    Gudrun sammanställer en semesterlista.

 

 

          Vid protokollet

 

 

          Bo