Protokoll husmöte brf Kattrumpan7 2018-05-28

 

Närvarande: Lgh 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7

1.      Diskussion om underhållsplan eller inte. Alla närvarande är överens om att vi bör titta på stammarna och besiktiga dem, för ev. relining eller stambyte.

Agneta hör med kontakt på Primula för besiktning och Martin tar offert på inspektion för ev relining.

2.      Mötet är också överens om att vi bör titta på fukt i brygghuset, och eventuellt kan Agnetas kontakt på Primula kolla brygghuset.

3.      Vi bör också besiktiga taket. Georg kollar med Jonasson Plåt om besiktning av taket.

4.      Hans-Henrik tar in elektriker för att fixa elen i gillestuga och källare.

5.      Marie och Fredrik tar in snickare för att laga dörren i portvalvet.

6.      Den som har respektive uppdrag har befogenhet för att anlita någon upp till 5 000 kronor inkl moms.

7.      Den 19 juni kl. 18.00 ska vi redovisa, uppföljning av offerter.

 

 

Vid protokollet

 

 

B