SCB statistik  Bostadsrättsföreningar Sverige jfrt med Kattrumpan 7

 

 

Bostadsrättsföreningar

2005

2006

2007

2008

2009

katt 2012

 2012

Intäkter  (hyresbortfall fråndraget)

607

620

629

642

629

401

662

Hyresbortfallets storlek

4

3

3

3

2

0

3

Kapitalkostnader brutto

197

201

213

223

191

64

214

därav räntor

133

132

140

153

118

15

131

Räntebidrag

-10

-11

-6

-6

-3

0

0

Underhållskostnader (inkl. rep:r)

96

91

89

78

82

85

84

Driftkostnader ex. värme

171

181

185

194

190

77

202

Värme

103

103

100

102

106

153

114

därav taxebundna kostnader

62

64

68

73

71

53

70

Fastighetsskatt/avgift

29

30

26

21

20

10

21

Totala kostnader

586

595

606

612

586

401

635

Inkomstskatt

14

15

5

2

1

0

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

katt 2010