SCB statistik  Bostadsrättsföreningar Sverige jfrt med Kattrumpan 7

Årsavgift kronor per kvm.

 

Bostadsrättsföreningar

2005

2006

2007

2008

2013

2015

 

katt 2015

Intäkter  (hyresbortfall fråndraget)

607

620

629

642

680

701

 

420

Hyresbortfallets storlek

4

3

3

3

3

3

 

0

Kapitalkostnader brutto (not 1)

197

201

213

223

216

222

 

4

därav räntor

133

132

140

153

127

99

 

1

Räntebidrag

-10

-11

-6

-6

0

0

 

0

Underhållskostnader (inkl. rep:r)

96

91

89

78

86

133

 

100

Driftkostnader ex. värme (not 2)

171

181

185

194

210

223

 

77

Värme (not 3)

103

103

100

102

115

108

 

153

därav taxebundna kostnader

62

64

68

73

70

71

 

53

Fastighetsskatt/avgift

29

30

26

21

20

20

 

13

Totala kostnader

586

595

606

612

646

706

 

348

Inkomstskatt

14

15

5

2

0

0

 

0

 

 

2005

2006

2007

2008

2013

2015

 

katt 2015

 

Not 1. Vi är nästan skuldfria

Not 2. Vi sköter all  administration själva.

Not 3. Vi har den kalla porten + brygghuset .