Jämförelse Kattrumpa 7 vs rikets bostadsrättsföreningar kronor/kvm lägenhetsyta

 

Bostadsrättsföreningar

 2004

 2005

 2006

 2007

 2008

2009 brf katt

Kommentar

Intäkter (hyresbortfall fråndraget)

595

607

620

629

642

398

Nästan hälften

Hyresbortfallets storlek

4

4

3

3

3

0

 

Kapitalkostnader brutto

205

197

201

213

223

61

Amorterar  ca 50000

därav räntor

142

133

132

140

153

10

1,5 % ränta

Räntebidrag

-9

-10

-11

-6

-6

-0

 

Underhållskostnader (inkl. rep:r)

94

96

91

89

78

71

 

Driftkostnader

269

274

284

285

296

226

70 kr/kvm skillnad pga administrationsavgifter

därav värme

101

103

103

100

102

133

Vi har dåligt isolerat

därav taxebundna kostnader

61

62

64

68

73

72

likvärdigt

Fastighetsskatt/avgift

28

29

30

26

21

13

1280 kr per lägenhet/år

Totala kostnader

587

586

595

606

612

378

 

Inkomstskatt

13

14

15

5

2

0

 

Källa: SCB