Bostadsrättsföreningar data  SCB hela landet kr/kvm
Intäkter  (hyresbortfall fråndraget) 575 595 595 607 620 398
Hyresbortfallets storlek      4 3 4 4 3 0
Kapitalkostnader brutto                 not 1 208 222 205 197 201 58
därav räntor 152 161 142 133 132 38
Räntebidrag -6 -7 -9 -10 -11 0
Underhållskostnader (inkl. rep:r)  not2 84 84 94 96 91 50
Driftkostnader                               not 2 239 252 269 274 284 230
därav värme                                 not 3 89 96 101 103 103 132
därav taxebundna kostnader        54 58 61 62 64 46
Fastighetsskatt                            not 5 25 28 28 29 30 11
Totala kostnader 549 579 587 586 595 370
Inkomstskatt                                not 5 9 11 13 14 15 0
Buffert, överskott                          70 0
2002 2003 2004 2005 2006 kattrumpa 
budget 2009
Kommentarer  till SCB statistik
1. Vi har mycket lågre kapitalkostnader än andra föreningar pga låg skuld, fn 690 kr/kvm
2. Under titlarna underhållskostnader och driftkostnader döljer sig  administrationskostnader i statistiken för andra föreningar. Vi har ju nästan inga pga våra ansvarsområden.(OBS!!!) Vi har följaktligen lägre här.
  3 Detta trots våra höga värmekostnader ( 30% över snitt). 
5. Skatt .Nya lagar har dramatiskt minskat skatten.