Stockholms Byggbrigad AB   

 

Löpande skottningsarbete

 Vardagar 07.00 till l6.00          360 kr timme och anställd

Övrig tid                                     450 kr/timme och anställd

Garantisumma   7800 kr ( 50 % Avräknas mot fakturerade snöskottningar)

.

(Mervärdesskatt tillkom mer) Sänder härmed kopia på avtal)

Med vänlig hälsning

Stockholms Byggbrigad AB

Mats Lindberg Tel:08 760 6694

Trångsundsvägen 56c

14264 Trångsund

Box 589

101 31 Stockholm

Hemsida: www.sbb.nu

E-post: info@sbb.nu