Styrelsemöte Brf Kattrumpan 2010-10-11

 

Närvarande

Hans Hamacher

Gudrun Riedel

Magnus Ekblom

Fredrik Lundmark kom senare.

 

Vi går igenom senaste husmöte protokoll

 

1 Magnus skall kolla med anticimex angående råttor

 

2 Stuprännor installation av elkablar Gudrun tar in offert. Den gamla gick installationen gick på 37 000kr. Så vi bör klara oss under 30 000.

 

3 Det har kodlåset någon hade brutit loss kodlåset natten till måndagen. Hans Hamacher har skruvat dit det igen. Men det är något fel med en hasp eller hake. Vi bör undersöka om det finns något alternativ till kodlås. Magnus ombeds ta kontakt med Clary för att utreda om det finns något annat system.

 

4 Gudrun och Clary skall kolla med sin hantverkskontakt angående träarbete kring kablar i gillestugan. Deras kontakt skall även kolla på tvättstuga och bastun för eventuell ombyggnation.

 

5 Magnus har varit kontakt med en mäklare som varit och tittat på gillestugan. Han tror att vi kan få mellan 5 och 6 tusen för gillestugan per månad. Som vi kan använda för att bygga om gårdshuset. Om vi bestämmer oss för att hyra ut så bör vi kolla det juridiska. Mäklaren menade att besittningsrätten för hyresgäster var tämligen stark. Fredrik skall kolla med sin kompis som är arkitekt för att se vilka eventuella möjligheter det finns för gårdshuset.

 

6 Vi kommer också att försöka se över de olika ansvarsområdena för en jämnare fördelning. Vad ingår i de olika ansvarsområdena. Vi skall bjuda in Bo till nästa styrelsemöte 8 november för att diskutera vad vi skall göra nästa städdag 13 november, samt översyn av ansvarsområden.

 

7 Datum för styrelsemöten under hösten. Alla medlemmar är välkomna att deltaga.

 

8 nov 18 00 gillestugan

8 Dec 18.30 gille

13 Jan 18.00 Vi bestämmer tid för våren möten. Bestämma datum för vårstädning.

 

13 nov Höststäddag

 

 

 

 

Vid Pennan

 

Magnus Ekblom