Förmögenhetsvärden 2005-12-31

Fastighetens taxeringsvärde 2005

9444000

Omsättningstillgångar 2004-12-31

12290

Långfristiga skulder 2004-12-31

-708542

Kortfristiga skulder 2004-12-31

-162864

Totalt förmögenhetsvärde, kr          8584884

Till ledning för deklarationen 2006 lämnas följande uppgifter:

Lägenhet

nummer

Andels-

Tal %

Förmögenhets­

Värde kr

1

21,70

1862919

2

14,30

1227638

3

14,00

1201883

4

9,80

841318

5

18,00

1545279

6

11,00

944337

7

11,20

961507

Summa

100,00

8584884

 

 

 

Hans-Henrik Hamacher    2006-02-01

Kassör Brf Kattrumpan 7