Ansvarsområden Kattrumpan 7  1. Ordförande

                     

I våra stadgar står det att vi är till en sjundedel ansvariga för att sköta föreningen. Dessa sju ansvarsområden nedan, skall i görligaste mån vara en rättvis fördelning av denna skötsel. Som riktmärke kan sägas att de beräknas i snitt ta 1-3 timmar per månad utslaget på ett helår. Ansvarsområdena skall dessutom cirkulera mellan medlemmarna. Fördelningen beslutas på höstföreningstämma. Inköpskvitton, som härrör sig till ansvarsområdet, lämnas till kassör som återbetalar.

 

1. Ordförande

Sammankallande

Allmännt ansvarig, bla se till att övriga ansvarsområden enligt nedan sköts

Hålla alla myndighetskontakter, bla registreringsbevis, styrelsebevis

Skriva verksamhetsberättelser tillsammans med kassör

Granska anbud vid reparationer tillsammans med kassör

Periodiskt fastighetsunderhåll, bla ansvarig för snöskottning tak

Granska och godkänna ny lånebild

 

 

 

Allmännt

Städning av Port och uppgångar sker efter uppgjort schema som sitter i porten.

Under vintertid ansvarar de som har portstädning att det blir skottat och vid behov sandat mellan port och gårdsuppgång

Portansvarig i december införskaffar och klär julgran (som bekostas av föreningen)

Varje lägenhetsinnehavare byter själv lampa på sitt våningsplan

Om du har sopor som ej går ned i sopsäckar, är du själv ansvarig att de kommer bort.

Anteckna ditt nummer när du bokar tvätt eller bastu

När du bokar tvättstugan, anteckna halvdag (för- och/eller eftermiddag)

Ställ aldrig upp portar en längre tid, tänk på värme samt inbrottsrisk

Lås alltid dörrar efter dig och se till att det är släckt samt om du använt lokalen att det är städat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsområden Kattrumpan 7  2. Kassör

                       

I våra stadgar står det att vi är till en sjundedel ansvariga för att sköta föreningen. Dessa sju ansvarsområden nedan, skall i görligaste mån vara en rättvis fördelning av denna skötsel. Som riktmärke kan sägas att de beräknas i snitt ta 1-3 timmar per månad utslaget på ett helår. Ansvarsområdena skall dessutom cirkulera mellan medlemmarna. Fördelningen beslutas på höstföreningstämma. Inköpskvitton, som härrör sig till ansvarsområdet, lämnas till kassör som återbetalar.

 

 

 

 

 

2. Kassör

Bokförings och Deklarationsansvarig

Ansvara för årspärm, dvs samlade dokument som härrör sig till verksamhetsåret

Verifikationsansvarig

Betala föreningens räkningar

Se till att alla årsavgifter inkommer

Granska anbud vid reparationer tillsammans med ordförande

Göra Budget och föreslå nya årsavgifter

Ansvara för att föreningens lånesituation är optimal

Föra samman avgifter för tvätt o bastu samt ta in betalningar per kvartal

Hålla föreningens web-sida uppdaterad    Ny punkt

 

 

Allmännt

Städning av Port och uppgångar sker efter uppgjort schema som sitter i porten.

Under vintertid ansvarar de som har portstädning att det blir skottat och vid behov sandat mellan port och gårdsuppgång

Portansvarig i december införskaffar och klär julgran (som bekostas av föreningen)

Varje lägenhetsinnehavare byter själv lampa på sitt våningsplan

Om du har sopor som ej går ned i sopsäckar, är du själv ansvarig att de kommer bort.

Anteckna ditt nummer när du bokar tvätt eller bastu

När du bokar tvättstugan, anteckna halvdag (för- och/eller eftermiddag)

Ställ aldrig upp portar en längre tid, tänk på värme samt inbrottsrisk

Lås alltid dörrar efter dig och se till att det är släckt samt om du använt lokalen att det är städat

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsområden Kattrumpan 7    3. Sekreterare

                    

I våra stadgar står det att vi är till en sjundedel ansvariga för att sköta föreningen. Dessa sju ansvarsområden nedan, skall i görligaste mån vara en rättvis fördelning av denna skötsel. Som riktmärke kan sägas att de beräknas i snitt ta 1-3 timmar per månad utslaget på ett helår. Ansvarsområdena skall dessutom cirkulera mellan medlemmarna. Fördelningen beslutas på höstföreningstämma. Inköpskvitton, som härrör sig till ansvarsområdet, lämnas till kassör som återbetalar.

 

 

3. Sekreterare

Ansvara för husets officiella papper arkiveras på ett sökbart sätt, dvs årsoberoende handlingar , lägenhetsregister mm.

Uppgörande av mötesprotokoll samt distribution av dessa

Hålla ordning på anslagstavlor

Göra städlista för port och trappstaädning

Göra adresslista vid semestrar och dylikt

 

 

 

 

Allmännt

Städning av Port och uppgångar sker efter uppgjort schema som sitter i porten.

Under vintertid ansvarar de som har portstädning att det blir skottat och vid behov sandat mellan port och gårdsuppgång

Portansvarig i december införskaffar och klär julgran (som bekostas av föreningen)

Varje lägenhetsinnehavare byter själv lampa på sitt våningsplan

Om du har sopor som ej går ned i sopsäckar, är du själv ansvarig att de kommer bort.

Anteckna ditt nummer när du bokar tvätt eller bastu

När du bokar tvättstugan, anteckna halvdag (för- och/eller eftermiddag)

Ställ aldrig upp portar en längre tid, tänk på värme samt inbrottsrisk

Lås alltid dörrar efter dig och se till att det är släckt samt om du använt lokalen att det är städat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsområden Kattrumpan 7  4. El, Bastu och Sophus

                     

I våra stadgar står det att vi är till en sjundedel ansvariga för att sköta föreningen. Dessa sju ansvarsområden nedan, skall i görligaste mån vara en rättvis fördelning av denna skötsel. Som riktmärke kan sägas att de beräknas i snitt ta 1-3 timmar per månad utslaget på ett helår. Ansvarsområdena skall dessutom cirkulera mellan medlemmarna. Fördelningen beslutas på höstföreningstämma. Inköpskvitton, som härrör sig till ansvarsområdet, lämnas till kassör som återbetalar.

 

 

 

 

4. El, Bastu och Sophus

Huvudansvarig för husets elektriska installationer

Se till att ljuset fungerar på gården, torkvind, sophus, port, bastu

Kontrollera att bastun fungerar. Införskaffa bokningsalmanacka samt lämna regelbundet avgiftsunderlag till kassör

Kontrollera att städningen fungerar i bastu .

Tillkalla fackman vid elektriska reparationer .

Se till att det finns glödlampor i förråd

Se till att sophuset inte belamras kartonger och dyl. Rekvirera extra sopsäckar vid behov

Vintertid, se till att det är skottat och vid behov sandat till sophus

 

 

 

Allmännt

Städning av Port och uppgångar sker efter uppgjort schema som sitter i porten.

Under vintertid ansvarar de som har portstädning att det blir skottat och vid behov sandat mellan port och gårdsuppgång

Portansvarig i december införskaffar och klär julgran (som bekostas av föreningen)

Varje lägenhetsinnehavare byter själv lampa på sitt våningsplan

Om du har sopor som ej går ned i sopsäckar, är du själv ansvarig att de kommer bort.

Anteckna ditt nummer när du bokar tvätt eller bastu

När du bokar tvättstugan, anteckna halvdag (för- och/eller eftermiddag)

Ställ aldrig upp portar en längre tid, tänk på värme samt inbrottsrisk

Lås alltid dörrar efter dig och se till att det är släckt samt om du använt lokalen att det är städat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsområden Kattrumpan 7   5. Gillestuga, Port, Källare

                     

I våra stadgar står det att vi är till en sjundedel ansvariga för att sköta föreningen. Dessa sju ansvarsområden nedan, skall i görligaste mån vara en rättvis fördelning av denna skötsel. Som riktmärke kan sägas att de beräknas i snitt ta 1-3 timmar per månad utslaget på ett helår. Ansvarsområdena skall dessutom cirkulera mellan medlemmarna. Fördelningen beslutas på höstföreningstämma. Inköpskvitton, som härrör sig till ansvarsområdet, lämnas till kassör som återbetalar.

 

5. Gillestuga, Port, Källare

Huvudansvarig för dessa områden ,bla se till att belysning fungerar

Kontrollera att städningen i porten fungerar enligt schema

Se till att porten inte belamras av cyklar och dylikt

Se till att förrådskällarens gångar inte belamras

Se till portar och lås fungerar

Ställa om tidur för portar vid behov

Ansvara för att portkod hålls uppdaterad

Se till att städning av gillestuga fungerar , samt att värme är optimalt inställd

Se till att det finns städförbrukningsmaterial

Se till att snöskottning utföres

 

 

 

 

 

Allmännt

Städning av Port och uppgångar sker efter uppgjort schema som sitter i porten.

Under vintertid ansvarar de som har portstädning att det blir skottat och vid behov sandat mellan port och gårdsuppgång

Portansvarig i december införskaffar och klär julgran (som bekostas av föreningen)

Varje lägenhetsinnehavare byter själv lampa på sitt våningsplan

Om du har sopor som ej går ned i sopsäckar, är du själv ansvarig att de kommer bort.

Anteckna ditt nummer när du bokar tvätt eller bastu

När du bokar tvättstugan, anteckna halvdag (för- och/eller eftermiddag)

Ställ aldrig upp portar en längre tid, tänk på värme samt inbrottsrisk

Lås alltid dörrar efter dig och se till att det är släckt samt om du använt lokalen att det är städat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsområden Kattrumpan 7  6. VVS,Gaspanna, Tvättstuga

                      

I våra stadgar står det att vi är till en sjundedel ansvariga för att sköta föreningen. Dessa sju ansvarsområden nedan, skall i görligaste mån vara en rättvis fördelning av denna skötsel. Som riktmärke kan sägas att de beräknas i snitt ta 1-3 timmar per månad utslaget på ett helår. Ansvarsområdena skall dessutom cirkulera mellan medlemmarna. Fördelningen beslutas på höstföreningstämma. Inköpskvitton, som härrör sig till ansvarsområdet, lämnas till kassör som återbetalar.

 

6. VVS,Gaspanna, Tvättstuga

Huvudansvarig för all VVS samt värmepanna med tillbehör

Övervaka regelbundet tryck, pump och temperaturreglering

Ansvarig för att maskinparken i tvättstugan fungerar

Tillkalla fackman vid behov

Se till det är snyggt och städat samt se till att belysning fungerar

Stänga av och sätta på värme vår och höst.

Se till att bokningsalmanacka och städmaterial finnes till tvättstuga.

Lämna regelbundet avgiftsunderlag till kassör.

 

 

 

 

Allmännt

Städning av Port och uppgångar sker efter uppgjort schema som sitter i porten.

Under vintertid ansvarar de som har portstädning att det blir skottat och vid behov sandat mellan port och gårdsuppgång

Portansvarig i december införskaffar och klär julgran (som bekostas av föreningen)

Varje lägenhetsinnehavare byter själv lampa på sitt våningsplan

Om du har sopor som ej går ned i sopsäckar, är du själv ansvarig att de kommer bort.

Anteckna ditt nummer när du bokar tvätt eller bastu

När du bokar tvättstugan, anteckna halvdag (för- och/eller eftermiddag)

Ställ aldrig upp portar en längre tid, tänk på värme samt inbrottsrisk

Lås alltid dörrar efter dig och se till att det är släckt samt om du använt lokalen att det är städat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsområden Kattrumpan 7   7. Trädgård, Lekstuga

                     

I våra stadgar står det att vi är till en sjundedel ansvariga för att sköta föreningen. Dessa sju ansvarsområden nedan, skall i görligaste mån vara en rättvis fördelning av denna skötsel. Som riktmärke kan sägas att de beräknas i snitt ta 1-3 timmar per månad utslaget på ett helår. Ansvarsområdena skall dessutom cirkulera mellan medlemmarna. Fördelningen beslutas på höstföreningstämma. Inköpskvitton, som härrör sig till ansvarsområdet, lämnas till kassör som återbetalar.

 

 

7. Trädgård, Lekstuga

Skötsel av gräsmatta, blommor och växter

Se till att päronträdet hålls efter

Ta ut och in trädgårdsmöbler

Olja in trädgårdsmöbler

Räfsa upp löv på hösten

Bortforsla trädgårdsavfall

Se till att lekstuga ej är belamrad samt att den är städad.

Se till att maskiner och VVS fungerar i Lekstuga

Inköp av nya blommor och växter

Underhåll av trädgårdsredskap

                                                          

 

Allmännt

Städning av Port och uppgångar sker efter uppgjort schema som sitter i porten.

Under vintertid ansvarar de som har portstädning att det blir skottat och vid behov sandat mellan port och gårdsuppgång

Portansvarig i december införskaffar och klär julgran (som bekostas av föreningen)

Varje lägenhetsinnehavare byter själv lampa på sitt våningsplan

Om du har sopor som ej går ned i sopsäckar, är du själv ansvarig att de kommer bort.

Anteckna ditt nummer när du bokar tvätt eller bastu

När du bokar tvättstugan, anteckna halvdag (för- och/eller eftermiddag)

Ställ aldrig upp portar en längre tid, tänk på värme samt inbrottsrisk

Lås alltid dörrar efter dig och se till att det är släckt samt om du använt lokalen att det är städat