Budget förslag 2009 Kattrumpan 7 antaget 20 okt 2008

Utfall 2008

Kostnaderna för husets drift följer i stort sett budget . Pga av den höjda räntan  (5,15%)  och förändrade skatteregler för ränteintäkter för bostadsrättsföreningar har vi amorterat ner lånet till 580.000 kr..

Underhållskostnader hitintills

Sotning                         27.000 SEK

Portlåsproblem               3.700 SEK

Lås till sophus                1.900 SEK

Port till gård                   3.350 SEK

Rep mangel                     1.500 SEK

Vi kommer, om inget oförutsett inträffar, ha råd med sophusrenovering utan att behöva ta upp nya lån. (ca 40.000 SEK + moms). Sedan är dock kassan tömd för detta år.

Prognos 2009

Vi kör samma som  för  2008, Amorteringen vi gjort kompenserar den höjda räntan.

BUDGETFÖRSLAG

2009

Kapital

 

Räntor

30 000  

Subventioner

0  

Amortering

20 000  

Ränteink.

-2 000  

Rep.fond

5 700  

Skatt

10 000  

Reserv

0  

SUMMA

63 700  

Drift

 

Värme

120 000  

V/A

20 000  

El

14 000  

Försäkr

12 000  

Reparation

50 000  

Sopor

12 000  

Övriga kostnader

15 000  

SUMMA

243 000  

Gm inköp

5 000  

TOTALT

311 700  

Mao oförändrade månadsavgifter

 

läg 1

5 574

läg 2

3 784  

läg 3

3 638  

läg 4

2 714  

läg 5

4 669  

läg 6

3 001  

läg 7

3 246  

 

 

 

 

hösthälsning Hans-Henrik  20080910