BUDGETFÖRSLAG 2015 Använd röda fält vid inmatning,
Kapital De svarta är formeluppbyggda,rör ej dem
Räntor 8 000   GRAF
Subventioner 0   Räntor.avskr 38 000  
Avskrivning 30 000   Skatt 10 000  
Ränteink. 0   Värme 110 000  
Rep.fond 5 700   el,V/A,sop 46 000  
Skatt 10 000   Div dr. 41 000  
Reserv 10 000   Reparation 85 700  
SUMMA 63 700   TOTALT 330 700  
Drift
Värme 110 000  
V/A 20 000  
El 14 000  
Försäkr 16 000  
Reparation 80 000  
Sopor 12 000  
Övriga kostnader 5 000  
SUMMA 257 000  
Gm inköp 10 000  
TOTALT 330 700  
Engångs
HYRESUTRÄKNING  betalning
Kapital 63 700   0  
Drift 257 000   0  
Gm kost 10 000   0  
Totalt 330 700  
   Per år  Per mån KabelTV Totalt/mån  Engångs
läg 1 68 964   5 747   100   5 847   0  
läg 2 46 518   3 876   100   3 976   0  
läg 3 46 327   3 861   100   3 961   0  
läg 4 33 114   2 760   100   2 860   0  
läg 5 57 613   4 801   100   4 901   0  
läg 6 36 706   3 059   100   3 159   0  
läg 7 41 459   3 455   100   3 555   0  
Totalt 330 700   27 558   700   28 258   0