Prognos och förslag till Budget 2004  Rev B

(Efter beslut om tryckkärl ökning 10000 SEK)                                                              

ÅR 2003

Sista kvartalet på 2003 har inletts och löven börjar falla. Inför höstföreningsstämman  kommer här lite siffror.

Året hitintills har, ur kostnadssynpunkt, inte bjudit på några överraskningar. Det största (hitintills ) är bytet av termostat i pannrummet (15000 SEK)samt rep av tvättmaskin 5000SEK

Gasräkning på 225000 SEK har kommit och gått. (Fortum makulerade den efter samtal). Vi får väl se när nästa dyker upp.

 

För att hålla kostnaderna nere nästa år har SBAB lånet på 100000 SEK slutamorterats (Använde fonderade gaspengar. När slutlig riktig gasräkning dyker upp, kan vi i värsta fall ta upp nytt lån. Gasskulden är räntefri ,men inte SBAB lånet)

 

Ett speciellt intresse har ägnats gaspannan. Vi beslöt på förra mötet att Georg beställer nytt tryckärl och avluftning samt påfyllnadsutrustning (63000 SEK).

 

Taxeringsvärdet på vår fastighet har dock återigen stigit rekordmycket (ca 15 %) vilket direkt  slår mot vår kostnad nästa år.

År 2004

Som synes på bilagan har vi genom amorteringar och sänkta räntesatser kraftigt dragit ner räntekostnaderna. Dock har skatt och energi stigit mycket och tyvärr fortsätter den trenden. Skatten stiger 25% och energin 27% från 2002. (som var underlag till budget 2003)

Vår framtida kostnad kommer sannolikt helt domineras av dessa två kostnadsslag, som vi inte kan göra så mycket åt. (I och för sig kan vi spara och gneta på värmen (stäng och täta alla dörrar fönster etc, Minska på värme i gemensamma utrymmen. Använda sparsamt med varmvatten) men energihöjning kommer vi inte åt. De listiga leverantörerna ser också till att kostnaden per kilowatt är nästan identisk mellan el,gas, fjärrvärme och olja))

PS Elbolaget har vi bytt från Fortum till UMEkraft från 1 oktober med fast pris kontrakt i två år, Vi undviker då den elchock vi fick förra vintern.

Siffror relaterade till vår budget 2003

1.Skatt ökar 20000 SEK till 95000

2. Gas ökar 25000 SEK till 115000

3. Ränta och amortering minskar 37000 SEK till 51000 SEK

4. För att klara utgiften för gaspannan ökas posten för underhåll med 10000 SEK.

Summa summarum: Netto  16000 SEK i ökning dvs.  förslag ca 4.3% ökade hyror i snitt.

 

   Per år

   Per mån

läg 1

84500

7042

läg 2

56457

4705

läg 3

55972

4664

läg 4

39628

3302

läg 5

70362

5864

läg 6

44131

3678

läg 7

48649

4054

Totalt

399700

33308

Sthlm 4 nov  2003 Hans-Henrik