Prognos och Budget 2005 rev B enligt beslut

 höstföreningstämma 24 okt 2004   

                          

ÅR 2004

Sista kvartalet på 2004 har inletts och päronen är mogna. Inför höstföreningsstämman  kommer här lite siffror.

 

Året har kännetecknats av mycket stora engångsutgifter. Vi har hitintills amorterat av

200.000 SEK på vår gasskuld på 250.000 SEK, (1 februari nästa år skall vi ha klarat av hela denna skuld.), tryckkärl till gaspanna har kostat 70.000 SEK, Målning av trapphus har gått på 80.000 SEK.Summa summarum hitintills i år 350.000 SEK .

 

 Detta har naturligt nog tömt vår buffert på Skandiabanken, som vid årets ingång var 200.000 SEK. Inträffar inget oförutsett, kommer vi att klara oss året ut och i februari nästa år kommer vi in i en mer ”naturlig” utgiftsnivå. ( Som meddelats i separat papper är det dock väsentligt att alla hyror är inne före den 1:a varje månad, då cash-flowen nu är lite tight.) För att klara utgifterna detta år  har vi undvikit att amortera 10.000 SEK på vårt bostadslån  (710.000SEK) och gjort en engångsutdebitering på 10.000 SEK.

Taxeringsvärdet på vår fastighet har återigen stigit rekordmycket (ca 15 %),nu är det uppe i över 9.000.000 SEK,  vilket direkt  slår mot vår kostnad nästa år.  M.a.o ett tufft år 2004!

 

År 2005

Skatt och energi har stigit mycket och tyvärr fortsätter den trenden. Skatten stiger 26% , från 95.000 till 120.000 SEK och energin 13% från 115.000 till 130.000. (jfrt  med budget 2004).

Som sades i förra årets prognos, men som upprepas här;

 ”Vår framtida kostnad kommer sannolikt helt domineras av dessa två kostnadsslag, som vi inte kan göra så mycket åt. (I och för sig kan vi spara och gneta på värmen (stäng och täta alla dörrar fönster etc, Minska på värme i gemensamma utrymmen. Använda sparsamt med varmvatten) men energihöjning kommer vi inte åt. De listiga leverantörerna ser också till att kostnaden per kilowatt är nästan identisk mellan el,gas, fjärrvärme och olja))”

Övriga utgifter beräknas stiga med  10.000 SEKHur skall vi då tackla denna kostnadsökning på totalt 50.000 SEK under år 2005?

 

Beslut på föreningsstämma 24 okt 2004

1. Här gäller det ROT bidraget ( som fortfarande inte är klubbat, men förutsättes vara likt föregående omgång ) Vår målning gick på 80.000 SEK, som ovan nämnts, därav är arbetskostnad excl moms 53.000 SEK. Om 30% av denna summa skulle vara bidrag innebär det en engångs”vinst” på 16.000 SEK.

Rev B: Bidraget  är nu klubbat ,baseras på arbetskostnad inkl moms dvs engångsvinst 20000 SEK

2. Vår revisor har varit till ovärderlig hjälp under de gångna åren, men nu har läget stabiliserats och vi har en rätt ”enkel” ekonomi. Om vi istället skulle ha en intern revisor (arvodesbefriad) skulle vi spara ca 8.000 SEK per år.

Rev B: Vi behåller ext. revisor ,men antar med lättare arbetsbörda 6000 SEK,dvs 2000 SEK mindre

3. Vårt stora lån omsättes 1 mars nästa år. Om nuvarande ränteläge består innebär det ca 7.000 SEK i minskade årliga räntekostnader .

3. Rev B: Resten, 21.000 SEK  ( förut 19.000 SEK) tas som hyreshöjning  (dvs höjning med i snitt 5.2 %)

 

Med detta beslut blir hyrorna nästa år

 

   Per år

   Per mån

läg 1

89917

7493

läg 2

60420

5035

läg 3

59932

4994

läg 4

42726

3560

läg 5

75042

6254

läg 6

47461

3955

läg 7

52341

4362

Totalt

427840

35653

 

Stockholm 24 okt 2004

 

Hans-Henrik