Prognos och Budget 2006      Fastställd vid ordinarie höstmöte 31 okt 2005                    

ÅR 2005

2005 börjar klarna. Året har kännetecknats av återhämtning efter det besvärliga 2004. Vi har slutamorterat av

på vår gasskuld på 250 000 SEK. Vi har reglerat  skatteskuld på 70.000 SEK

 Detta tömde vår buffert på Skandiabanken. Vi har nu mödosamt börjat bygga upp den igen. Som vi sade på vårföreningsstämman, bör vi ha en buffert som motsvarar det belopp vi har avsatt till vår underhållsfond, just nu 112 000SEK. Vi har en bit kvar. Vi beslöt också på denna stämma att återinföra individuell trappstädning vilket innebär att denna post tas bort i budgeten för nästa år. Taxeringsvärdet på vår fastighet har återigen stigit (ca 8 %), , nu är det uppe i ca 10 000 000 SEK, vilket direkt slår mot vår kostnad nästa år.  Vårt stora lån löper nu sedan 1 april amorteringsfritt och med endast 1,9  % rörlig ränta vilket är positivt för nästa år. Engångsinkomst på 17 000 SEK pga. av ROT avdrag för trappmålning försvinner dock 2006.

 

År 2006

Skatt och energi har stigit mycket och tyvärr fortsätter den trenden. Skatten stiger 8% , från 120.000 till 130.000 SEK och energin 5% från 130.000  till 136.000 SEK.

Som sades i föregående årens prognoser, men som upprepas här;

 ”Vår framtida kostnad kommer sannolikt helt domineras av dessa två kostnadsslag, som vi inte kan göra så mycket åt. (I och för sig kan vi spara och gneta på värmen (stäng och täta alla dörrar fönster etc., Minska på värme i gemensamma utrymmen. Använda sparsamt med varmvatten) men energihöjning kommer vi inte åt. De listiga leverantörerna ser också till att kostnaden per kilowatt är nästan identisk mellan el, gas, fjärrvärme och olja))”

Övriga utgifter beräknas stiga med 7 000 SEK. Inget ROT-bidrag (17.000 SEK)Hur skall vi då tackla denna kostnadsökning på totalt 40.000 SEK under år 2005?

Förslag

Genom omläggning av lån  (1,9 %) och dessutom nu amorteringsfritt vinner vi 34.000SEK.

2. Vår revisor och kassör har ”funnit varandra” och därmed reducerat revisorns arbete. Vi budgeterar 2 000 mindre, dvs. nu 4 000 SEK.

3. Ingen extern trappstädning, dvs. 7.000 SEK mindre .

4. Tillägget på 130 SEK/mån för Kabel-TV kvarstår.

Med detta som grundförslag skulle hyrorna bli i princip oförändrade, tom en liten minskning.

 

Förslag till hyror 2006, att börja betalas senast 31 dec. 2005 (Detaljnedbrytning)

 

 

   Per år

 Per mån

kabelTV

Totalt/mån

läg 1

88 463  

7 372  

130  

7 502  

läg 2

59 114  

4 926  

130  

5 056  

läg 3

58 632  

4 886  

0  

4 886  

läg 4

41 510  

3 459  

130  

3 589  

läg 5

73 662  

6 139  

130  

6 269  

läg 6

46 221  

3 852  

130  

3 982  

läg 7

51 097  

4 258  

0  

4 258  

Totalt

418 700  

34 892  

650  

35 542  

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 24 okt. 2005

Hans-Henrik