Bästa Kattrumpor!
Efter täta överläggningar inom styrelsen ser vi oss tvugna att be om en extra hyresinbetalning. Skälet är att kassan har sinat rejält p.g.a. flera oförusedda utgifter:
-Rörläcka 6.550:-
-Värmen 5.000:- dyrare än beräknat
-Snöskottning 9.000:-
-Reparation/Uppfräschning av gillestugan blev också dyrare än beräknat mest beroende på att el-arbetet blev mer omfattande än vad vi trott.Totalt drygt 23.000
-Incident med snö/is som fallit ner från taket och orsakat skada på parkerad bil-  vi har enligt gällande försäkring en självrisk på 8.500
 
Enligt Hans-Henrik klarar vi b
udgeten på helår  fortfarande, så ingen permanent hyreshöjning behövs. Dock  nödvändigt med denna extra hyresinbetalning som vi behöver få in senast den 10 februari.

Obs detta är en extra betalning, normal hyresinbetalning för mars senast 28 februari.
Hoppas på förståelse från Er sida för att vi sett oss tvungna att vidta denna extraordinära åtgärd! Tillfälle för vidare information och diskussion finns vid kommande föreningsmöten- närmast den 20 februari då också Hans-Henrik tillfälligt finns hemma från sin Spanien-exil.
 
För Styrelsen med varma hälsningar
Gudrun