Budgetförslag 2010 Kattrumpan 7   20090901  reviderad 8 okt 2009

Fastställd vid föreningsstämma 13 oktober 2009

 

Utfall  2009

Inget har hänt som ändrar prognosen som gjordes vid halvårsskiftet. Kostnaderna för husets drift följer fortfarande  budget . Vårt lån hos SEB har ändrats från helt rörlig ränta till 3 månaders fast ränta, fn 1,45 %. (SEB har slutat med helt rörlig ränta)

Underhållskostnader hitintills

Staket                                9.000 SEK

Portlåsproblem                  1.800 SEK (förra året 3.800 SEK)

Rörmokare gillestuga…   4.000 SEK

Rep dörr läg 7                  1.800 SEK

Färg till sophus staket……610 SEK

Inbrott gillestuga……….1.200 SEK

Inbrott källare                  6 000 SEK

Energikonsult                   8 500 SEK

Prognos 2010

Vi kör samma som  för  2009, men tar bort extra TV avgift på 130 kr  Vi satsar på att den låga räntan består som kompenserar för andra fördyringar

BUDGETFÖRSLAG

2010

Kapital

 

Räntor

15 000  

Subventioner

0  

Amortering

20 000  

Ränteink.

0  

Rep.fond

5 700  

Skatt

10 000  

Reserv

17 000  

SUMMA

63 700  

Drift

 

Värme

120 000  

V/A

20 000  

El

14 000  

Försäkr

12 000  

Reparation

50 000  

Sopor

12 000  

Övriga kostnader

15 000  

SUMMA

243 000  

Gm inköp

5 000  

TOTALT

311 700  

Mao nya månadsavgifter

 

läg 1

5 444

läg 2

3 654  

läg 3

3 638  

läg 4

2 584  

läg 5

4 539  

läg 6

2 871  

läg 7

3 246  

 

 

 

 

Hösthälsning Hans-Henrik