Historik Tavastgatan 38 nedtecknat av Ingrid Jussil 1974

Planlösning   Här finns ritningarna över lägenheterna, som bifogades byggnadsansökan 1973 

Foto gata 1970 från Slussen

Ekonomisk plan   sid 1   sid 2    sid 3

Ekonomiska planen ovan är en kladdad kopia av den som lämnades in till länsstyrelsen 1978 efter vederbörligt godkännande av utsedd person.  Av datatekniska begränsningar måste varje sida klickas separat.

( Hittat i gamla papper vid rensning och utskrivet jan05 H-H.

Tomterna hette fram till ca 1980 Kattrumpan 7 , nuv gathus, och Kattrumpan 8,

nuv gårdshus. Nu heter vi bara Kattrumpan 7. översättarens anmärkning)

 

Före år 1881 var tomten  8 bebyggt med ett tvåvånings stenhus bestående av nuvarande lägenheterna

6 och 7 samt nuvarande gillestuga. Lägenheten 7 var helt eller delvis inredd som verkstadslokal. Nuvarande gillestuga var en tid vedbutik, en tid sillhandel. Krokarna i taket tyder på att det kunde varit kötthandel under någon tid. De äldre hyresgästerna angav att denna källare före 1881 användes som stall. Det kan ha varit möjligt med tanke på att dåvarande infart till gården, nuvarande portgång, sannolikt låg mycket lägre än idag. Byggnadsåret för stenhuset är okänt. Mycket tyder dock på 1840- 1850 talet. Källaren är sannolikt väsentligt äldre.

 

Gårdshuset, brygghuset, fanns förmodligen också före år 1881. Byggnadsbeståndet på tomten 7 före år 1881 är okänt, men bestod sannolikt av äldre låg träbebyggelse vilket var typiskt för Södermalm.

 

År 1881 byggdes stenhuset till, så att huset fick sin nuvarande storlek och form. 10 stycken lägenheter inreddes. Den befintliga verkstadslokalen behölls och till den hörande bostad. (Tillsammans nuv läg 7 ö.a) Likaså behölls den befintliga lägenheten på 1 trappa om 3 rum och kök. (Nuv läg 6 ö.a)  På bottenvåningen i “nya” delen av huset inreddes två lägenheter , en om 1 rum och kök och en om 2 rum och kök. (tillsammans nuv läg 4 ö.a) På 1 och 2 trappor inreddes två lägenheter om vardera 5 rum och  kök.(Nuv läg 3 och 2 ö.a) På vinden inreddes två lägenheter om vardera 1 rum och kök.

 

År 1897 byggdes verkstadslokalen och tillhörande bostadsrum om till två lägenheter om 1 rum och kök respektive 2 rum och kök. Därvid öppnades en dörr från porten till en av de nya lägenheterna.

 

År 1927 installerades WC i hela huset. Av byggnadslovshandlingarna framgår att de två femrumslägenheterna i 1880-talsdelen av huset hade uppdelats i två lägenheter om vardera ett rum och kök respektive tre rum och kök. Sannolikt har detta skett utan byggnadslov före år 1927.

 

År 1935 uppdelades trerumslägenheten i gamla delen av huset, nuvarande lägenhet 6, i två lägenheter , en på 2 rum och kök och en på 1 rum och kök.

 

Vid vårt övertagande av huset, 1973, hade ytterligare tre lägenheter inretts på vinden. Två bostadskök hade inretts i vardera änden av vinden i tidigare lägenhetsförråd. En av de två tidigare lägenheterna om ett rum och kök hade delats upp i ett bostadskök och en lägenhet om ett  rum och pentry. Samtliga tre bostadskök saknade vatten och avlopp och WC. Även den “nya” lägenheten om ett rum och pentry saknade WC. Dessa ändringar i byggnaden hade gjorts utan byggnadslov i slutet av 30-talet.

 

Huset hade stått delvis tomt i flera år i avvaktan på rivning när vi tog över det 1973. Endast 8 av de sjutton lägenheterna var bebodda. Det rådde stor social misär liksom i många andra hus i omgivningen. En servetris dog strax innan vi övertog huset. Två unga starkt alkoholiserade pojkar dog i samband med sängrökning i mars 1973. Gamle Gustavsson, som också hade problem med alkohol, dog i maj 1973, sannolikt av sina alkoholvanor. Huset var starkt förfallet och saknade centralvärme och hade under lång tid varit utsatt för total vanvård. Styrkan i huset bestod av en ung familj Östlund med ett litet barn och ett äldre par Stjernquist, som bott i mer än 30 år i huset. De höll i stor utsträckning modet uppe på de andra, stöttade och hjälpte till.

 

Samtliga överlevande hyresgäster flyttade till lägenheter de önskade sig genom byte med familjer som ville flytta till och delta i ombyggnaden av Kattrumpan 7&8.

 

Vid den stora ombyggnaden 1973 ersattes de 17 lägenheterna med sju lägenheter varvid i stor utsträckning den ursprungliga utformningen från 1881 återställdes.

 

(Köpeskillingen 1973 var 135.000 Kr varav markvärdet 125.000 Kr. Renoveringsarbetet startades i april 1973 och pågick till augusti 1974. Under hela denna tid bodde de nya familjerna (varav 5 smånbarnsfamiljer) i bråten och tillbringade all sin lediga tid med att riva, snickra, skrapa och måla. Erfaret fackfolk från ABV gjorde de “svåra” jobben. Totalt kostade ombyggnaden 1.077.000 Kr.  Ö.a)

Lekrum 1973 läg2