Den 12/11 kl 14 är dags för höstföreningsstämma och städdag.

 

Läg 2 förslag till punkter-

 1, Sittande styrelse föreslås omväljas.

2,  Distribuerat Budgetförslag för 2018  godkännes.

3, Medlemmar bör korrigera sitt lägenhetsnummer.

Exvis . Idag har läg 2 och 5 samma officiella lägenhetsnummer  Tavastgatan 38A 2001.

 Läg 5 bör ändra till  Tavastgatan 38B 2001.       Se

 http://www.kattrumpan.se/lagenhetsregister%20nov09.pdf