Då kostnaden för husfasaden betydligt översteg 150.00kr, har vi inte pengar att betala räkningen som förfaller 8 augusti. Enligt mail från styrelsen ber vi samtliga att inbetala en extra månadsavgift innan den 7 augusti.